We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.

We create value.

Aktiedata
AXICHEM A
(AXIC A)
High
15.85
Low
15.1
Volume
6802
Turnover
104530.95
Read more
August 11, 2022 15:23:49
Financial Reports
Financial Reports
May 24, 2022
aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022
aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 10, 2022
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2021
aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Read the article here
February 17, 2022
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2021
aXichems utveckling under perioden 2021-01-01—2021-12-31 samt under fjärde kvartalet 2021 Read the article here

Financial Calendar

Year-end report 2021 - 17 February 2022

Annual Report 2021 - 10 May 2022

Interim report 1/2022 - 24 May 2022

Annual general meeting 2022 - 31 May 2022

Interim report 2/2022 - 25 August 2022

Interim report 3/2021 - 24 November 2022

Year-end report 2022 - 23 February 2023

All Press Releases
Press releases
May 31, 2022
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2022. Read the article here
May 24, 2022
aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022
aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 16, 2022
aXichem och LIFEPro Nutrition genomför studie vid University of Pablo Olavide – High Performance Centre, för att utvärdera aXivites effekt på fysisk prestation hos elitidrottare
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
May 10, 2022
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2021
aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Read the article here
May 03, 2022
Kallelse till årsstämma i aXichem AB (publ)
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den Read the article here
April 28, 2022
aXivite toppar mixen i storsäljande premiumprodukt inom kosttillskott för sport och viktkontroll
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
April 28, 2022
aXivite boosts formula in premium sports nutrition product for body weight control
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
April 22, 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Extra bolagsstämma i aXichem AB (publ) hölls den 22 april Read the article here
April 05, 2022
Kallelse till extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen Read the article here
April 05, 2022
aXichem upptar konvertibellån om 20 miljoner kronor
Styrelsen för aXichem AB (publ) (“aXichem” eller “Bolaget”) har idag Read the article here
March 31, 2022
aXichem ansöker om godkännande enligt Feed Additive i EU för bolagets unika djurfoderingrediens aXiphen feed
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
March 31, 2022
aXichem Applies for Feed Additive Approval in the EU for the Company’s Unique Feed Ingredient aXiphen feed
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
March 16, 2022
aXichem får ytterligare aXivite-order för produktutveckling
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har Read the article here
March 16, 2022
aXichem obtains yet another order for aXivite to be used in product development
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
February 22, 2022
aXichem lämnar in patentansökan avseende fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa cytokromisoformer, enzymer som används för metabolism av läkemedel
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har Read the article here
February 22, 2022
aXichem Files Patent Application for Phenylcapsaicin as Bio-Enhancer for Certain Substrates of Cytochrome Isoforms, Enzymes Involved in the Metabolism of Pharmaceuticals
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
February 17, 2022
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2021
aXichems utveckling under perioden 2021-01-01—2021-12-31 samt under fjärde kvartalet 2021 Read the article here
February 10, 2022
aXichem Sees Increased Interest and New Orders for Product Development with aXivite During the Beginning of the Year
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
February 10, 2022
aXichem ser ökat intresse och nya order för produktutveckling med aXivite under årets inledning
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har Read the article here
February 10, 2022
aXichem tecknar samarbetsavtal med GCV Life avseende kommersialisering av aXivite[®] på den snabbväxande indiska marknaden
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat Read the article here
February 10, 2022
aXichem Signs Business Collaboration Agreement with GCV Life Regarding Commercialisation of aXivite[®] in the Rapildy Growing Indian Market
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
Commissioned Research
September 09, 2021
aXichem Update – Entering the Commercial Phase september 2021
Redeye
Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

Prospectus

aXichem prospekt 2019
pdf 9.55 MB
Memorandum aXichem 2016
pdf 3.37 MB
aXichem prospekt 2015
pdf 4.53 MB

Certified Advisor

Redeye AB
Box 7141
103 87 Stockholm

Meetings Archive

Kallelse annons SvD årsstämma 2022
pdf 84.16 KB
Kallelse annons PoIT årsstämma 2022
pdf 2.52 MB
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
pdf 61.94 KB
Kallelse till årsstämma 2022
pdf 571.55 KB
Protokoll från extra bolagsstämma 2022
pdf 2.56 MB
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 82.73 KB
Styrelsens redogogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 50.38 KB
Styrelsens beslut om emission extra bolagsstämma 2022
pdf 271.47 KB
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 61.67 KB
Förhandsröstningsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 229.54 KB
Bilaga 1 extra bolagsstämma 2022
pdf 523.46 KB
Kallelse extra bolagsstämma 2022
pdf 545.03 KB
Protokoll stämma 2021
pdf 2.08 MB
Kallelse stämma 2021
pdf 541.87 KB
Kommuniké stämma 2021
pdf 121.92 KB
Protokoll stämma 2020
pdf 268.31 KB
Kommuniké stämma 2020
pdf 514.45 KB
Kallelse stämma 2020
pdf 55.46 KB
Fullmaktsformulär 2019
pdf 34.75 KB
Kallelse till årsstämma i aXichem 2019
pdf 86.71 KB
Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

We create value.

Investor Structure

Largest owners as of 15 March 2022 aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear

 

Name No. of shares Participating interest (%)
Manakin Ltd 1 842 055 11,14
LMK -bolagen 1 806 864 10,93
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  1 277 556  7,73
Nordnet Pensionsförsäkring AB    603 937  3,65
Pension Futur    545 316  3,30
Vasilis, Per   482 811  2,92
Ålandsbanken   358 988  2,17
Kraft, Rolf   331 782  2,01
Berger, Gunnar   185 656  1,12
SEB Life International   184 914  1,12

 

Investor enquiries

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)