We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.

We create value.

Aktiedata

AXICHEM A
(AXIC A)
High
73
Low
70.1
Volume
7112
Turnover
512593.8
Read more
April 18, 2019 12:59:47
Financial Reports
Financial Reports
February 27, 2019
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018 2018-01-01 Read the article here

Financial Calendar

Year-end report, 2018 - 27 February 2019
The annual report will be published on the company's website 7 May 2019
Interim report, Jan. to Mar. 2019 - 23 May 2019
Annual General Meeting, 2019 - 28 May 2019
Interim report, Jan. to Jun. 2019 - 29 August 2019
Interim report, Jan. to Sept. 2019 - 14 November 2019
Year-end report, 2019 - 27 February 2020

All Press Releases
Regulatory Press Releases
February 27, 2019
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018 2018-01-01 Read the article here
February 25, 2019
aXichem och kanadensiska Iovate tecknar avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har Read the article here
February 12, 2019
Rättelse: aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager Read the article here
February 12, 2019
aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager Read the article here
February 05, 2019
aXichems företrädesemission övertecknad med 292 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader.
aXichem AB:s (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Read the article here
January 15, 2019
aXichem offentliggör prospekt och viss ny finansiell information med anledning av förestående Företrädesemission
Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den Read the article here

Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

Meetings Archive

Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

Financial Advisor and Certified Advisor

Redeye AB
Box 7141
103 87 Stockholm
08-545 013 30
www.redeye.se

 

Corporate Governance

We create value.

Investor Structure

Largest owners as of 30 June 2018 aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear

 

Name No. of shares Participating interest (%)
Manakin Ltd 1 832 114 12,37
LMK -bolagen, Stiftelse & ledning 1 727 000 11,66
Avanza Pension  1 260 011  8,51
Danica Pension   836 732  5,65
SIX SIS AG, W8IMY   835 109  5,64
Nordnet Pensionsförsäkring AB    528 460  3,57
Redoterm AB   384 834  2,60
Per Vasilis   258 012  1,74
Hans Sköld   223 003  1,51
Göran Högstedt   203 899  1,38

 

Investor enquiries

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)