We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.

We create value.

Aktiedata

AXICHEM A
(AXIC A)
High
85.8
Low
80
Volume
43720
Turnover
3664305.6
Read more
December 11, 2018 17:24:52
Financial Reports
Annual Financial Statement
February 27, 2018
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2017
aXichems utveckling under 2017 samt under kvartal 4 2017 Tolv Read the article here

Financial Calendar

Annual General Meeting, 2018 - 31 May 2018
Interim report, Jan to Jun 2018 - 29 August 2018
Interim report, Jan to Sep 2018 - 15 November 2018
Annual report, 2018 - 27 February 2019

All Press Releases
Regulatory Press Releases
December 04, 2018
aXichem inleder samarbete med ledande aktörer inom jordbruksproduktion och foder
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, står Read the article here
October 15, 2018
aXichem och norska Brynsløkken tecknar intentionsavtal i syfte att etablera aXiphen® inom vattenbruk
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tillsammans med Read the article here
October 12, 2018
aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
Styrelse och ledning i aXichem AB (publ), har av huvudägarna Read the article here
August 20, 2018
aXichem inleder samarbete med Erbo Spraytec avseende produktion av aXiphen® för food och feed
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har inlett ett Read the article here
August 16, 2018
aXichems ansökan avseende Novel Food-godkännande för aXiphen® ett steg vidare i EUs granskningsprocess
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, lämnade i Read the article here
June 25, 2018
aXichem genomför riktad nyemission om cirka 5,2 MSEK och fördjupar samarbetet med Chr. Olesen Group
Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) har, med Read the article here
May 31, 2018
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2018. Read the article here
May 17, 2018
aXichem: Artikel om aXiphen finns nu tillgänglig i ”Toxicology Research and Application” och på bolagets hemsida
aXichem AB (publ),har som tidigare meddelats fått en vetenskaplig artikel godkänd Read the article here
April 18, 2018
aXichems produkt aXiphen godkänd enligt GRAS food och därmed klar för försäljning på USA-marknaden
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, har fått Read the article here
April 06, 2018
aXichems produkt aXiphen bevisas säker att använda i artikel i ”Toxicology Research and Application”
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, Read the article here
March 12, 2018
aXichem erhåller order avseende aXiphen®, från Chr. Olesen Group, för slutleverans till Mexiko
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har Read the article here
February 08, 2018
aXichem lämnar in ny ansökan, avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®, enligt nya EU-direktivet
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, Read the article here
February 08, 2018
aXichems styrelse och ledning köper optioner i aXichem, utställda av huvudägarna
Styrelse och ledning i aXichem AB (publ), har av huvudägarna Read the article here
January 12, 2018
aXichems vice VD, Lucas Altepost, köper aktier i aXichem
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here

Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

Meetings Archive

Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

Financial Advisor and Certified Advisor

Redeye AB
Box 7141
103 87 Stockholm
08-545 013 30
www.redeye.se

 

Corporate Governance

We create value.

Investor Structure

Largest owners as of 30 June 2018 aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear

 

Name No. of shares Participating interest (%)
Manakin Ltd 1 832 114 12,37
LMK -bolagen, Stiftelse & ledning 1 727 000 11,66
Avanza Pension  1 260 011  8,51
Danica Pension   836 732  5,65
SIX SIS AG, W8IMY   835 109  5,64
Nordnet Pensionsförsäkring AB    528 460  3,57
Redoterm AB   384 834  2,60
Per Vasilis   258 012  1,74
Hans Sköld   223 003  1,51
Göran Högstedt   203 899  1,38

 

Investor enquiries

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)