We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.

We create value.

Aktiedata

AXICHEM A
(AXIC A)
High
89.2
Low
86.5
Volume
22709
Turnover
2010188.9
Read more
December 06, 2019 17:29:45
Financial Reports
Financial Reports
November 14, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2019
aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-09-30 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning Read the article here
August 29, 2019
aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019
aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-06-30 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning Read the article here
May 23, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – mars 2019
aXichems utveckling under första kvartalet 2019 Omsättning och resultat Bolagets Read the article here
May 07, 2019
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2018
aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Read the article here
February 27, 2019
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018 2018-01-01 Read the article here

Financial Calendar

Year-end report, 2018 - 27 February 2019
The annual report will be published on the company's website 7 May 2019
Interim report, Jan. to Mar. 2019 - 23 May 2019
Annual General Meeting, 2019 - 28 May 2019
Interim report, Jan. to Jun. 2019 - 29 August 2019
Interim report, Jan. to Sept. 2019 - 14 November 2019
Year-end report, 2019 - 27 February 2020

All Press Releases
Regulatory Press Releases
December 05, 2019
aXichem tecknar produktionsavtal med Chr. Olesen Synthesis och säkerställer kapacitet för tillverkning av råvaran fenylcapsaicin
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett Read the article here
November 29, 2019
aXichems Novel Food-godkännande för aXiphen® publicerat i Europeiska unionens officiella tidning
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att Read the article here
November 14, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2019
aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-09-30 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning Read the article here
October 28, 2019
aXichem presenterar delresultat från klinisk studie, som indikerar att aXivite tas upp lättare i kroppen än naturligt capsaicin
aXichem AB (publ) har, som ett led i samarbetet med Read the article here
September 30, 2019
aXichem erhåller Novel Food-godkännande för aXiphen® och passerar därmed en avgörande milstolpe
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har idag Read the article here
August 29, 2019
aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019
aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-06-30 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning Read the article here
August 26, 2019
aXichem erhåller nytt patent för bredare användning av aXiphen som salmonellahämmare
aXichem AB (publ),har fått ytterligera ett europeiskt patent godkänt avseende Read the article here
July 01, 2019
aXichems produkt fenylcapsaicin ökar upptaget av inflammationshämmaren curcumin visar ny studie
aXichem AB (publ),meddelar att en ny studie som genomförts hos Read the article here
June 28, 2019
aXichem: Manakin Ltd säljer en mindre aktiepost i aXichem AB
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att Read the article here
May 28, 2019
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 28 maj 2019. Read the article here
May 23, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – mars 2019
aXichems utveckling under första kvartalet 2019 Omsättning och resultat Bolagets Read the article here
May 16, 2019
Korrigering: tidigare PM angående aXichems Novel Food-ansökan för aXiphen® saknade adressuppgifter till Certified Adviser
aXichem AB (publ) korrigerar tidigare PM, offentliggjort den 16 maj Read the article here
May 16, 2019
aXichems Novel Food-ansökan för aXiphen® ges klartecken av EFSA för sista steget innan godkännande
aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har mottagit Read the article here
May 07, 2019
aXichem AB (publ) publicerar årsredovisning 2018
aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Read the article here
April 29, 2019
Kallelse till Årsstämma i aXichem
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den Read the article here
February 27, 2019
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018 2018-01-01 Read the article here
February 25, 2019
aXichem och kanadensiska Iovate tecknar avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har Read the article here
February 12, 2019
Rättelse: aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager Read the article here
February 12, 2019
aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager Read the article here
February 05, 2019
aXichems företrädesemission övertecknad med 292 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader.
aXichem AB:s (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Read the article here
January 15, 2019
aXichem offentliggör prospekt och viss ny finansiell information med anledning av förestående Företrädesemission
Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den Read the article here

Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

January 01, 1970
January 01, 1970

Meetings Archive

Fullmaktsformulär 2019
pdf 34.75 KB
Kallelse till årsstämma i aXichem 2019
pdf 86.71 KB
Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

Financial Advisor and Certified Advisor

Redeye AB
Box 7141
103 87 Stockholm
08-545 013 30
www.redeye.se

 

Corporate Governance

We create value.

Investor Structure

Largest owners as of 31 March 2019 aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear

 

Name No. of shares Participating interest (%)
Manakin Ltd 1 915 391 12,02
LMK -bolagen 1 686 697 10,59
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   859 499  5,40
Danica Pension   806 784  5,06
Nordnet Pensionsförsäkring AB    619 590  3,89
Redoterm AB   365 501  2,29
IBKR Financial Service AG   336 343  2,11
SEB Life International Ass Co Ltd   302 223  1,90
Hans Sköld   289 077  1,81
Per Vasilis   281 047  1,76

 

Investor enquiries

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)