Director Investor Relations

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aqilion AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Clinical Laserthermia Systems AB.

Innehav: 12 615 A-aktier genom Savring Consulting AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.