Investor Relations

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Executive MBA, EFL, Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cryptzone Group AB till 2014 och innehavare av Savring Consulting (enskild firma) till 2016.
Innehav: 2 500 A-aktier genom Savring Consulting AB och 20 000 köpoptioner i eget innehav.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.