Member of the Board

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil. dr., Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 14 002 A-aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.