Member of the Board

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Fil. dr., Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 4 000 A-aktier och 20 000 köpoptioner.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.