aXichem AB (publ), 556739-8663 förlänger teckningstiden i konvertibelt förlagslån
March 29, 2010
aXichem AB (publ), 556739-8663 förlänger teckningstiden i konvertibelt förlagslån
Back

aXichem har genomfört en konvertibelemission som ej fulltecknats. Styrelsen har beslutat att förlänga teckningserbjudandet med oförändrade villkor. Totalt tecknat är 2 879 995.50 SEK och hela beloppet, 2 879 995.50 SEK, är inbetalt. Konvertiblerna kommer inom kort att levereras till konvertibelinnehavarna. Styrelsen har beslutat att förlänga erbjudandet tills det bemyndigade beloppet om 9 999 995 SEK erhållits.

Det förs dialog med flera finansiella aktörer om möjligheten att teckna i den pågående emissionen. Styrelsen kommer löpande att informera om hur dessa aktiviteter utvecklas. Det för närvarande tecknade och inbetalda kapitalet möjliggör den satsning aXichem AB inlett på den asiatiska marknaden.

Back