Press Room

Axichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue, safe components.

All Press Releases
Financial Reports
Regulatory Press Releases
September 26, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
September 26, 2023
aXichem updates the status of its application for Feed Additive approval for aXiphen in the EU
aXichem AB (publ), which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
September 19, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
September 19, 2023
aXichem updates the status of its application for Feed Additive approval for aXiphen in the EU
aXichem AB (publ), which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
August 23, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-06-30 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
August 23, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – June 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-06-30 In this interim report, Read the article here
June 16, 2023
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 16 juni 2023. Read the article here
June 16, 2023
Resolutions from the Annual General Meeting in aXichem AB (publ)
The annual general meeting of aXichem AB (publ) was held Read the article here
June 13, 2023
aXichem updates the status of its application for Feed Additive approval for aXiphen in the EU
aXichem AB (publ). which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
June 13, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
June 13, 2023
The nomination committee’s proposal for aXichem AB (publ) to the annual general meeting 2023
The nomination committee, which consists of Peter Ragnarsson (LMK Venture), Read the article here
June 13, 2023
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till årsstämman 2023
Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture), Torsten Helsing Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2022
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – March 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-03-31 In this interim report, Read the article here
May 17, 2023
Kallelse till årsstämma i aXichem
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den Read the article here
May 17, 2023
Notice of Annual General Meeting in aXichem
The shareholders in aXichem AB (publ) are invited to the Read the article here
March 24, 2023
aXichem AB (publ):s företrädesemission tecknades till 70 procent
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 24, 2023
aXichem AB (publ)’s rights issue was subscribed to 70 percent
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 08, 2023
The subscription period in aXichem’s rights issue begins today
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 08, 2023
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 03, 2023
aXichem publishes prospectus in connection with the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 03, 2023
aXichem offentliggör prospekt avseende företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
February 23, 2023
aXichem genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
February 23, 2023
aXichem carries out a rights issue of approximately SEK 50 million
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2022
aXichem's development during periods 2022-01-01—2022-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2022
aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
February 07, 2023
aXichem förväntar ökad försäljning av aXivite inom kosttillskott i USA och EU under kommande tolv månader
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
February 07, 2023
aXichem expects increased sales of aXivite within dietary supplements in the US and EU over the next twelve months
aXichem AB (publ), which develops and markets natural analogue industrial Read the article here