Press Room

Axichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue, safe components.

All Press Releases
Financial Reports
Regulatory Press Releases
January 15, 2019
aXichem offentliggör prospekt och viss ny finansiell information med anledning av förestående Företrädesemission
Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den Read the article here