Press Room

Axichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue, safe components.

All Press Releases
Financial Reports
Regulatory Press Releases
June 07, 2024
The nomination committee’s proposal for aXichem AB (publ) for the 2024 Annual General Meeting
The nomination committee, which consists of Anders Månsson (LMK companies) Read the article here
June 07, 2024
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till Årsstämman 2024
Valberedningen, som består av Anders Månsson (LMK-bolagen) och Torsten Helsing Read the article here
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2023
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), Interim Report, January – March 2024
aXichem’s development during the period 2024-01-01—2024-03-31 In this interim report, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2024
aXichems utveckling under perioden 2024-01-01—2024-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 21, 2024
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
Detta är en svensk översättning av det engelska pressmeddelande med Read the article here
May 21, 2024
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AXICHEM
The shareholders in aXichem AB (publ) are invited to the Read the article here
April 09, 2024
aXichem meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO1A
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 26, 2024
aXichem offentliggör utfall i företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 26, 2024
aXichem announces outcome of the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 22, 2024
Teckningsperioden i aXichems företrädesemission avslutas den 25 mars
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 22, 2024
The subscription period in aXichem’s rights issue ends on March 25
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 11, 2024
The subscription period in aXichem’s rights issue begins today
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 11, 2024
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 08, 2024
aXichem publishes prospectus in connection with the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 08, 2024
aXichem offentliggör prospekt avseende företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 06, 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Extra bolagsstämma i aXichem AB (publ) hölls den 6 mars Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2023
aXichem's development during periods 2023-01-01—2023-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
February 02, 2024
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXICHEM
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen Read the article here