We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
AXICHEM A
(AXIC A)
High
1.395
Low
1.315
Volume
28665
Turnover
38368.615
Read more
June 17, 2024 17:29:30
Financial Reports
Financial Reports
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2023
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), Interim Report, January – March 2024
aXichem’s development during the period 2024-01-01—2024-03-31 In this interim report, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2024
aXichems utveckling under perioden 2024-01-01—2024-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2023
aXichem's development during periods 2023-01-01—2023-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here

Financial Calendar

Year-end report 2023 - 5 March 2024

Annual Report 2023 - 29 May 2024

Annual General Meeting - 19 June 2024

Q1 report, Jan – March 2024 - 23 May 2024

Q2 report, Jan – June 2024 - 27 August 2024

Q3 report, Jan – Sept 2024 - 28 November 2024

Year-end report 2024 - 27 February 2025

All Press Releases
Press releases
June 07, 2024
The nomination committee’s proposal for aXichem AB (publ) for the 2024 Annual General Meeting
The nomination committee, which consists of Anders Månsson (LMK companies) Read the article here
June 07, 2024
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till Årsstämman 2024
Valberedningen, som består av Anders Månsson (LMK-bolagen) och Torsten Helsing Read the article here
June 03, 2024
aXichem launches product specific website for aXiphen, targeting the Brazilian poultry feed industry
aXichem AB (publ), an innovator in industrial feed additives, has Read the article here
June 03, 2024
aXichem publicerar produktspecifik webbplats för aXiphen riktad till producenter av kycklingfoder i Brasilien
aXichem AB (publ), en innovatör inom industriella fodertillsatser, har lanserat Read the article here
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2023
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), Interim Report, January – March 2024
aXichem’s development during the period 2024-01-01—2024-03-31 In this interim report, Read the article here
May 23, 2024
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2024
aXichems utveckling under perioden 2024-01-01—2024-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 21, 2024
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
Detta är en svensk översättning av det engelska pressmeddelande med Read the article here
May 21, 2024
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AXICHEM
The shareholders in aXichem AB (publ) are invited to the Read the article here
May 17, 2024
aXichems VD Torsten Helsing presenterar delårsrapport för Q1 2024 i en webbsänd telekonferens
aXichem AB (publ), offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2024 Read the article here
May 17, 2024
aXichem’s CEO Torsten Helsing presents the interim report Q1 2024 in a webcasted teleconference
aXichem AB (publ), publishes its interim report for the first Read the article here
April 24, 2024
aXichem ser en fortsatt positiv trend för aXivite, bekräftad genom nya ordrar från Uriach och Pharmafoods
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, är Read the article here
April 24, 2024
aXichem Notes a Continued Positive Trend for aXivite, Confirmed by New Orders from Uriach and Pharmafoods
aXichem AB (publ), a pioneer in the development and marketing Read the article here
April 09, 2024
aXichem meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO1A
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
April 09, 2024
aXichem announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO1A
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 26, 2024
aXichem offentliggör utfall i företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 26, 2024
aXichem announces outcome of the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 22, 2024
Teckningsperioden i aXichems företrädesemission avslutas den 25 mars
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 22, 2024
The subscription period in aXichem’s rights issue ends on March 25
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 19, 2024
aXichem och Chr. Olesen är redo att revolutionera Brasiliens fjäderfä- och svinindustri med aXiphen-lansering på Nucleovet och SIAVS
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar innovativa naturanaloga fodertillsatser, och Read the article here
March 11, 2024
The subscription period in aXichem’s rights issue begins today
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 11, 2024
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 08, 2024
aXichem publishes prospectus in connection with the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 08, 2024
aXichem offentliggör prospekt avseende företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 06, 2024
Resolutions from the Extraordinary General Meeting in aXichem AB (publ)
An extraordinary general meeting of aXichem AB (publ) was held Read the article here
March 06, 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Extra bolagsstämma i aXichem AB (publ) hölls den 6 mars Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2023
aXichem's development during periods 2023-01-01—2023-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
February 14, 2024
aXichem tecknar avsiktsförklaring med kosttillskottsleverantören Silver Fern Brand för integration av aXivite i nya produkter för USA-marknaden
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, Read the article here
February 14, 2024
aXichem Signs Letter of Intent with Health Supplement Provider Silver Fern Brand, Regarding Integration of aXivite in New Products for the U.S. Market
aXichem AB (publ), (aXichem), a developer of innovative natural analogue Read the article here
February 02, 2024
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXICHEM
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen Read the article here
February 01, 2024
aXichem genomför företrädesemission av units om cirka 40,3 MSEK samt uppdaterar målsättning för omsättning av aXiphen[®] i Brasilien
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
January 15, 2024
aXichems capsaicinanalog, aXivite, lanseras i Triquetra Healths nya hälsofrämjande produkt GLP-Activate
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, Read the article here
January 10, 2024
aXichem Continues to Receive Orders from Uriach under the Agreement Regarding a New Melatonin Formula
aXichem AB (publ), a pioneer in the development and marketing Read the article here
January 10, 2024
aXichem får ytterligare order från Uriach kopplat till avtalet om en ny melatoninprodukt
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, är Read the article here
January 08, 2024
aXichems första leverans av aXiphen till Brasilien, för produktionstester i industriell skala, är redo att skeppas
aXichem AB (publ), som utvecklar naturanaloga foder- och kosttillskottsingredienser, meddelar Read the article here
January 08, 2024
aXichem’s first delivery of aXiphen to Brazil, for industrial scale production trials, is ready to be shipped
aXichem AB (publ), an innovator in industrial feed and supplement Read the article here
Commissioned Research
November 27, 2023
aXichem: Tidslinjen förskjuts
Västra Hamnen Corporate Finance
June 20, 2023
aXichem: Det börjar hetta till
Västra Hamnen Corporate Finance
September 09, 2021
aXichem Update – Entering the Commercial Phase september 2021
Redeye
Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

Prospectus Archive

Prospekt aXichem 2024
pdf 5.17 MB
Inbjudan till teckning av aktier i aXichem AB (publ) 2023
pdf 6.28 MB
aXichem prospekt 2019
pdf 9.55 MB
Memorandum aXichem 2016
pdf 3.37 MB
aXichem prospekt 2015
pdf 4.53 MB

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö

General Meetings Archive

Protokoll från årssstämma 2023
pdf 2.84 MB
Protokoll från bolagsstämma 2022
pdf 9.93 MB
Kallelse annons SvD årsstämma 2022
pdf 84.16 KB
Kallelse annons PoIT årsstämma 2022
pdf 2.52 MB
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
pdf 61.94 KB
Kallelse till årsstämma 2022
pdf 571.55 KB
Protokoll från extra bolagsstämma 2022
pdf 2.56 MB
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 82.73 KB
Styrelsens redogogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 50.38 KB
Styrelsens beslut om emission extra bolagsstämma 2022
pdf 271.47 KB
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 61.67 KB
Förhandsröstningsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 229.54 KB
Bilaga 1 extra bolagsstämma 2022
pdf 523.46 KB
Kallelse extra bolagsstämma 2022
pdf 545.03 KB
Protokoll stämma 2021
pdf 2.08 MB
Kallelse stämma 2021
pdf 541.87 KB
Kommuniké stämma 2021
pdf 121.92 KB
Protokoll stämma 2020
pdf 268.31 KB
Kommuniké stämma 2020
pdf 514.45 KB
Kallelse stämma 2020
pdf 55.46 KB
Fullmaktsformulär 2019
pdf 34.75 KB
Kallelse till årsstämma i aXichem 2019
pdf 86.71 KB
Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

Investor Structure

aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear as of 2023-04-30.
Total number of shares: 21 496 325.

Name No. of shares Participating interest (%)
LMK-bolagen 2 621 233 12,19
Manakin Ltd 1 950 148 9,07
Avanza Pension 1 835 522 8,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB 867 682 4,04
Per Vasilis 719 727 3,35
Pension Futur 673 220 3,13
Pierre Sahlstrand 483 507 2,25
Christer Jönsson 312 100 1,45
Ålandsbanken 286 142 1,33
Hans Sköld 256 585 1,19

 

Investor enquiries

Subscribe to information from aXichem
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)