We create value.
aXichem is an innovative biotechnology company specialising in development of natural analogue ingredients.
AXICHEM A
(AXIC A)
High
7.46
Low
7.3
Volume
9181
Turnover
67473.38
Read more
September 21, 2023 12:15:35
Financial Reports
Financial Reports
August 23, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-06-30 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
August 23, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – June 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-06-30 In this interim report, Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2022
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – March 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-03-31 In this interim report, Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2022
aXichem's development during periods 2022-01-01—2022-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2022
aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here

Financial Calendar

Year-end report 2022 - 23 February 2023

Q1 report Jan – March, 2023 - 24 May 2023

Annual Report 26 May 2023

Annual General Meeting 2023 - 16 June 2023

Q2 report Jan – June, 2023 - 23 August 2023

Q3 report Jan – Sept, 2023 - 22 November 2023

Year-end report 2023 - 21 February 2024

All Press Releases
Press releases
September 19, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
September 19, 2023
aXichem updates the status of its application for Feed Additive approval for aXiphen in the EU
aXichem AB (publ), which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
August 23, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-06-30 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
August 23, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – June 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-06-30 In this interim report, Read the article here
August 22, 2023
aXichem presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2023 onsdagen den 23 augusti klockan 14:00
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, offentliggör Read the article here
August 22, 2023
aXichem presents interim report for the second quarter of 2023 on Wednesday 23 August at 14:00
aXichem AB (publ), a pioneer in the development and marketing Read the article here
August 16, 2023
aXichem bjuder in till kvällseventet ”It’s getting hot” den 30 augusti på Elite Plaza Hotell i Malmö
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, bjuder Read the article here
August 16, 2023
aXichem invites to the evening event “It’s getting hot” on August 30, at the Elite Plaza Hotel in Malmö
aXichem AB (publ), a pioneer in the development and marketing Read the article here
August 03, 2023
aXichem: Den tredje vetenskapliga artikeln publicerad avseende phenylcapsaicins banbrytande effekt på träningsprestation
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
June 27, 2023
aXichem: aXivite står i centrum i Life Pro Nutritions innovativa produkter för viktminskning
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, är Read the article here
June 27, 2023
aXichem: aXivite Takes Centre Stage in Life Pro Nutrition’s Innovative Fat Loss Products
aXichem AB (publ), a pioneer in the development and marketing Read the article here
June 19, 2023
aXichem AB (publ) publicerar en engelsk översättning av bolagets Årsredovisning 2022
aXichem AB (publ), meddelar att bolagets Årsredovisning 2022 nu finns Read the article here
June 19, 2023
aXichem AB (publ) publishes the English translation of its Annual Report 2022
aXichem AB (publ) announces that the English translation of the Read the article here
June 16, 2023
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 16 juni 2023. Read the article here
June 16, 2023
Resolutions from the Annual General Meeting in aXichem AB (publ)
The annual general meeting of aXichem AB (publ) was held Read the article here
June 13, 2023
aXichem updates the status of its application for Feed Additive approval for aXiphen in the EU
aXichem AB (publ). which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
June 13, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
June 13, 2023
The nomination committee’s proposal for aXichem AB (publ) to the annual general meeting 2023
The nomination committee, which consists of Peter Ragnarsson (LMK Venture), Read the article here
June 13, 2023
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till årsstämman 2023
Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture), Torsten Helsing Read the article here
June 09, 2023
aXichem uppdaterar status för produktregistrering av phenylcapsaicin i Brasilien
aXichem AB (publ), meddelar att företagets ansökan om produktregistrering i Read the article here
June 09, 2023
aXichem updates status for product registration of phenylcapsaicin in Brazil
aXichem AB (publ), announces that the company’s application for product Read the article here
May 29, 2023
aXichem receives orders for aXivite from BART in Poland, for continued manufacturing of weight control product
aXichem AB (publ), a developer of innovative natural analogue ingredients Read the article here
May 29, 2023
aXichem får aXivite-order från polska BART för fortsatt tillverkning av produkt för viktkontroll
aXichem AB (publ), som utvecklar innovativa naturanaloga ingredienser för kosttillskottsmarknaden, Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publishes Annual Report 2022
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
May 26, 2023
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2023
aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-03-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
May 24, 2023
aXichem AB (publ), Interim Report January – March 2023
aXichem’s development during the period 2023-01-01—2023-03-31 In this interim report, Read the article here
May 17, 2023
Kallelse till årsstämma i aXichem
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den Read the article here
May 17, 2023
Notice of Annual General Meeting in aXichem
The shareholders in aXichem AB (publ) are invited to the Read the article here
May 10, 2023
Banbrytande data från klinisk studie bekräftar ytterligare aXivites effekt på aerob kapacitet och prestation hos idrottare
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, Read the article here
April 25, 2023
aXichem ansöker om patent för användning av aXivite som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott för fysisk träning
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga innovative Read the article here
April 25, 2023
aXichem files patent application for aXivite as performance-enhancing ingredient in dietary supplements for physical training
aXichem AB (publ), (aXichem), a provider of innovative natural analogue Read the article here
April 24, 2023
aXichem erhåller ny order avseende produktutveckling med aXivite från distributören Res Pharma i Italien
aXichem AB (publ), som utvecklar innovative naturanaloga ingredienser för kosttillskottsmarknaden, Read the article here
April 03, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
April 03, 2023
aXichem updates the status for its EU application for Feed Additive approval
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
March 24, 2023
aXichem AB (publ):s företrädesemission tecknades till 70 procent
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 24, 2023
aXichem AB (publ)’s rights issue was subscribed to 70 percent
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 22, 2023
Idag är sista teckningsdag i aXichems företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 22, 2023
Today is the final day for subsciribing to shares in aXichem’s rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 20, 2023
aXichem har lämnat in svar på erhållna frågor från EFSA avseende bolagets Feed Additive-ansökan
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
March 20, 2023
aXichem has submitted answers to questions received from EFSA regarding the company’s Feed Additive application
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
March 10, 2023
aXichem’s CEO Torsten Helsing is interviewed “live” from Expo West 2023
In conjunction with aXichem's ongoing rights issue, CEO Torsten Helsing Read the article here
March 10, 2023
aXichems VD Torsten Helsing intervjuas ”live” från Expo West 2023
Med anledning av bland annat aXichems pågående företrädesemission har VD Read the article here
March 08, 2023
The subscription period in aXichem’s rights issue begins today
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 08, 2023
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
March 07, 2023
aXichem presenterar sin kraftfulla innovativa ingrediens, aXivite, på Expo West i USA, tillsammans med sin partner SEE Nutrition
aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, Read the article here
March 07, 2023
aXichem presents its powerful innovative ingredient, aXivite, at Expo West in the U.S., together with its partner SEE Nutrition
aXichem AB (publ), (aXichem), a developer of natural analogue industrial Read the article here
March 03, 2023
aXichem publishes prospectus in connection with the rights issue
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
March 03, 2023
aXichem offentliggör prospekt avseende företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
February 23, 2023
aXichem genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT Read the article here
February 23, 2023
aXichem carries out a rights issue of approximately SEK 50 million
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Year End Report, January – December 2022
aXichem's development during periods 2022-01-01—2022-12-31 This interim report presents aXichem, Read the article here
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2022
aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-12-31 I denna delårsrapport presenteras koncernen Read the article here
February 22, 2023
aXichem’s capsaicin analogue, aXivite, to be launched in three products in the U.S. under the best-selling brand Hydroxycut
aXichem AB (publ), (aXichem), a provider of innovative natural analogue Read the article here
February 22, 2023
aXichems produkt aXivite kommer att lanseras i tre konsumentprodukter i USA under det bästsäljande varumärket Hydroxycut
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
February 07, 2023
aXichem förväntar ökad försäljning av aXivite inom kosttillskott i USA och EU under kommande tolv månader
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
February 07, 2023
aXichem expects increased sales of aXivite within dietary supplements in the US and EU over the next twelve months
aXichem AB (publ), which develops and markets natural analogue industrial Read the article here
February 07, 2023
aXichem ingår nytt produktionssamarbete och säkerställer ytterligare kapacitet för kommande volymförsäljning av aXiphen till fodermarkanden
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
February 07, 2023
aXichem enters into new production collaboration and secures further capacity for future volume sales of aXiphen to the feed market
aXichem AB (publ), that develops and markets natural analogue industrial Read the article here
February 01, 2023
aXichem: Muscletech Burn iQ som innehåller aXivite, säljs genom världsledande amerikanska återförsäljaren GNC
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
February 01, 2023
aXichem: Muscletech Burn iQ containing aXivite, is now sold through world-leading American retailer GNC
aXichem AB (publ), (aXichem), a developer of natural analogue industrial Read the article here
January 25, 2023
aXichem and its partner Chr. Olesen kick of first step in the pre-launch of aXiphen in the feed market
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
January 25, 2023
aXichem och samarbetspartnern Chr. Olesen tar första steget i lanseringen av aXiphen på fodermarknaden
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar Read the article here
January 03, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, uppdaterar Read the article here
January 03, 2023
aXichem updates the status for its EU application for Feed Additive approval
aXichem AB (publ), a developer of natural analogue industrial compounds, Read the article here
Commissioned Research
June 20, 2023
aXichem: Det börjar hetta till
Västra Hamnen Corporate Finance
September 09, 2021
aXichem Update – Entering the Commercial Phase september 2021
Redeye
Company description

We draw from the genius of nature and respect nature in return.

Corporate Governance

Prospectus Archive

Inbjudan till teckning av aktier i aXichem AB (publ) 2023
pdf 6.28 MB
aXichem prospekt 2019
pdf 9.55 MB
Memorandum aXichem 2016
pdf 3.37 MB
aXichem prospekt 2015
pdf 4.53 MB

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö

General Meetings Archive

Protokoll från bolagsstämma 2022
pdf 9.93 MB
Kallelse annons SvD årsstämma 2022
pdf 84.16 KB
Kallelse annons PoIT årsstämma 2022
pdf 2.52 MB
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
pdf 61.94 KB
Kallelse till årsstämma 2022
pdf 571.55 KB
Protokoll från extra bolagsstämma 2022
pdf 2.56 MB
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 82.73 KB
Styrelsens redogogörelse extra bolagsstämma 2022
pdf 50.38 KB
Styrelsens beslut om emission extra bolagsstämma 2022
pdf 271.47 KB
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 61.67 KB
Förhandsröstningsformulär extra bolagsstämma 2022
pdf 229.54 KB
Bilaga 1 extra bolagsstämma 2022
pdf 523.46 KB
Kallelse extra bolagsstämma 2022
pdf 545.03 KB
Protokoll stämma 2021
pdf 2.08 MB
Kallelse stämma 2021
pdf 541.87 KB
Kommuniké stämma 2021
pdf 121.92 KB
Protokoll stämma 2020
pdf 268.31 KB
Kommuniké stämma 2020
pdf 514.45 KB
Kallelse stämma 2020
pdf 55.46 KB
Fullmaktsformulär 2019
pdf 34.75 KB
Kallelse till årsstämma i aXichem 2019
pdf 86.71 KB
Protokoll stämma 2018
pdf 775.25 KB
Årsredovisning 2017
pdf 6.48 MB
Fullmaktsformulär
pdf 206.00 KB
Kallelse stämma 2018
pdf 62.98 KB
Kallelse stämma 2017
pdf 219.08 KB
Fullmaktsformulär
pdf 29.26 KB
Årsredovisning 2016 för aXichem AB
pdf 6.64 MB
Fullmaktsformulär
pdf 328.53 KB
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
pdf 21.17 KB
Kallelse stämma 2016
pdf 52.19 KB
Kallelse stämma 2015
pdf 101.92 KB
Kallelse stämma 2014
pdf 148.06 KB
Kommuniké stämma 2013
pdf 68.63 KB
Kallelse stämma 2013
pdf 178.91 KB
Kommuniké stämma 2012
pdf 330.61 KB
Kallelse stämma 2012
pdf 324.54 KB
Kommuniké stämma 2011
pdf 175.42 KB
Kallelse stämma 2011
pdf 270.76 KB
Kommuniké stämma 2010
pdf 38.08 KB
Kallelse stämma 2010
pdf 49.63 KB
Kommuniké stämma 2009
pdf 51.81 KB
Kallelse stämma 2009
pdf 66.03 KB

Investor Structure

aXichem’s ten largest owners according to the shareholders’ register kept by Euroclear as of 2023-04-30.
Total number of shares: 21 496 325.

Name No. of shares Participating interest (%)
LMK-bolagen 2 621 233 12,19
Manakin Ltd 1 950 148 9,07
Avanza Pension 1 835 522 8,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB 867 682 4,04
Per Vasilis 719 727 3,35
Pension Futur 673 220 3,13
Pierre Sahlstrand 483 507 2,25
Christer Jönsson 312 100 1,45
Ålandsbanken 286 142 1,33
Hans Sköld 256 585 1,19

 

Investor enquiries

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)