aXichems första leverans av aXiphen till Brasilien, för produktionstester i industriell skala, är redo att skeppas
January 08, 2024
aXichems första leverans av aXiphen till Brasilien, för produktionstester i industriell skala, är redo att skeppas
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar naturanaloga foder- och kosttillskottsingredienser, meddelar att företagets distributör Chr. Olesen har förberett den första batchen av aXiphen för leverans till Chr. Olesens anläggning i Brasilien för vidare levereras till produktionstester i industriell skala på den brasilianska marknaden.

I december 2023 meddelade aXichem att bolagets naturanaloga produkt phenylcapsaicin, som för djufoder marknadsförs under varumärket aXiphen, erhållit godkännande som fodertillsats i Brasilien. Produkten är därmed godkänd som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä- och svinfoder. Brasilien är världens näst största producent av kycklingkött och den största exportören.

”Det är spännande att gå in på den enorma marknaden för produktion av fjäderfä- och svinfoder i Brasilien. Under de kommande månaderna kommer aXiphen att bevisa sin effekt som foderingrediens i storskaliga produktionstester som sköts av vår lokala partner Chr. Olesen, med stöd av aXichem-teamet. Jag ser att aXiphen med sina unika egenskaper och fördelar kan positionera sig väl på denna marknad och bidra till en hållbar, lönsam och sund köttproduktion”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

”Jag är mycket glad över att marknadsgodkännandet för aXiphen som fodertillsats i Brasilien nu är på plats. Chr. Olesens lokala team har god kunskap och insikt om phenylcapsaicins potential och dess förmåga att öka produktiviteten inom fjäderfäproduktion. Brasilien, som är den största exportören och den näst största producenten av kycklingkött i världen, är en idealisk marknad för denna innovativa produkt”, säger Gustavo Penz, Managing Partner, Feed Division Brazil på Chr. Olesen.

Om den brasilianska marknaden för fjäderfäproduktion

Enligt "Brazil: Poultry and Products Annual" publicerad av Foreign Agricultural Service vid U.S. Department of Agriculture (13 september 2023) är Brasilien den näst största kycklingköttsproducenten i världen efter USA, och den största exportören av kycklingkött i världen. Prognoser indikerar en ökning av produktionen av kycklingkött med tre procent i slutet av 2023 för att uppgå till 14,9 miljoner ton (MMT). Produktionen förväntas öka med en procent 2024 och nå nästan 15,1 MMT. Dessa prognoser är rekord för Brasilien och baseras på kraftig efterfrågan, socioekonomisk utveckling och förbättrade produktionskostnader. Brasilien arbetar för att öppna nya marknader samt att öka produktdiversifieringen på befintliga marknader.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 8 januari 2024, kl 08:50 CET. 

Back