aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023
May 29, 2024
aXichem AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, publicerar idag sin Årsredovisning 2023 på svenska. En engelsk översättning kommer att finnas tillgänglig inom kort. Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida https://www.axichem.com/investor-relations/#financial-reports

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2024, kl 09:00 CET.

Kontakt:

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back