aXichem tecknar avsiktsförklaring med kosttillskottsleverantören Silver Fern Brand för integration av aXivite i nya produkter för USA-marknaden
February 14, 2024
aXichem tecknar avsiktsförklaring med kosttillskottsleverantören Silver Fern Brand för integration av aXivite i nya produkter för USA-marknaden
Back

aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget har undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent, LOI) med Silver Fern Brand, en leverantör av premium hälsotillskott. Samarbetet syftar till att integrera aXivite i ett bredare produktsortiment för att tillgodose efterfrågan på vetenskapligt underbyggda kosttillskott.

"Jag ser detta LOI som ett strategiskt steg för att bredda aXichems globala marknadsnärvaro och vår kundbas. aXichem satsar på att öka användningen av aXivite inom områden som viktkontroll, sport och träning samt tarmhälsa och vi ser fram emot ett produktivt samarbet med Silver Fern Brand och att kunna dela nyttan och värdet med kunder och intressenter. Inledanded fokus för samarbetet är att utveckla ett kosttillskott för tarmhälsa och använda aXivites dokumenterade egenskaper”, säger Lucas Altepost, VP och Chief Sales and Marketing Officer på aXichem.

Om Silver Fern Brand
Silver Fern Brand är engagerad i hälsa och välbefinnande, med fokus på matsmältningshälsa som en hörnsten för övergripande välbefinnande. Silver Fern Brand samarbetar med experter inom mikrobiologi och nutrition för att skapa rena, vetenskapligt stödda, kvalitetstestade och effektiva hälsoprodukter. Företaget är uppkallat efter Silver Fern från Nya Zeeland, som symboliserar styrka och motståndskraft.

Om phenylcapsaicin och aXivite®
aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capsaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite®.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 februari 2024, kl 09:00 CET.

Back