aXichem och Chr. Olesen är redo att revolutionera Brasiliens fjäderfä- och svinindustri med aXiphen-lansering på Nucleovet och SIAVS
March 19, 2024
aXichem och Chr. Olesen är redo att revolutionera Brasiliens fjäderfä- och svinindustri med aXiphen-lansering på Nucleovet och SIAVS
Back

aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar innovativa naturanaloga fodertillsatser, och distributören Chr. Olesen, meddelar att den strategiska lanseringen av aXiphen i Brasilien kommer att ske vid de två främsta branschevenemangen: Nucleovet och South American International Poultry and Swine Show (SIAVS). Lanseringen stöds av en PR-kampanj som syftar till att maximera produktens introduktion på den brasilianska marknaden.

Nucleovet, som äger rum den 9-11 april, är ett uppskattat symposium som har till syfte att främja veterinärmedicin och animalieproduktion, kommer att fungera som startskottet för aXiphens marknadsintroduktion. Därefter kommer aXiphen att presenteras på SIAVS, det största och mest tongivande evenemanget för fjäderfä- och svinsektorn i Brasilien. SIAVS är planerad att äga rum 6-8 augusti 2024 på Anhembi Parque, São Paulo. Evenemanget ger möjlighet till utmärkt exponering av aXiphen samt tillfälle att interagera med nyckelaktörer i branschen.

Samarbetet mellan aXichem och Chr. Olesen kommer vid en högintressant tidpunkt då de brasilianska myndigheterna ökat sitt fokus på salmonellakontroll i exportproduktion och betonar behovet av innovativa lösningar så som aXiphen. Genom bevisad effektivitet när det gäller att hämma salmonella, med metoder som speglar Brasiliens teststandarder, kan aXiphen få en betydande inverkan på djurhälsa och säkerhet inom fjäderfä- och svinindustrin i Brasilien.

För att säkerställa en framgångsrik lansering kommer aXichem och Chr. Olesen att genomföra en omfattande PR-kampanj i samband med att produkten blir tillgänglig. Kampanjen syftar till att utbilda och informera intressenter över hela spektrumet, från branschfolk till reglerande organ och konsumenter, om aXiphens fördelar och dess roll i att främja en säkrare, mer hållbar köttproduktion.

Gustavo Penz, Managing Partner, Feed Division Brazil på Chr. Olesen kommenterar:

”Vi är entusiastiska över synergin mellan våra distributionsinsatser och den kommande PR-kampanjen, utformad för att lyfta fram aXiphens potential för att revolutionera salmonellakontroll. Med den strategiska tidpunkten för vår lansering på Nucleovet och den högprofilerade plattformen som tillhandahålls av SIAVS, är vi övertygade om att aXiphen kommer att sätta en ny standard i branschen.”

Om Chr. Olesen

Som en global distributör inom djurhälso- och näringsindustrin har Chr. Olesen är engagerad i att leverera högkvalitativa, säkra och hållbara lösningar, vilket bidrar till utvecklingen av djurproduktionssektorn.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024, kl 09:00 CET.

Kontakt:

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back