aXichem får ytterligare order från Uriach kopplat till avtalet om en ny melatoninprodukt
January 10, 2024
aXichem får ytterligare order från Uriach kopplat till avtalet om en ny melatoninprodukt
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, är glada över att kunna meddela att nya order erhållits för aXivite® från Uriach, ett väletablerat och växande europeiskt läkemedelsföretag. Ordern är kopplad till produktionen av en ny melatoninformulering för Uriachs varumärke Aquilea® med aXivite®. Den första ordern tillkännagavs i november 2023, och med de ytterligare beställningarna som lagts sedan dess uppgår det totala ordervärdet från Uriach nu till cirka 60 000 Euro.

"Vi är glada över utvecklingen och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Uriach när det gäller Aquilea-produkten med aXivite. Samarbetet med Uriach ger möjlighet till värdefulla insikter om phenylkapsaicins roll som en bio-förstärkare och produktens marknadspotential inom hälsa och friskvård”, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

I juni 2023 tecknade aXichem och Uriach ett leverans- och forskningsavtal. Avtalet ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien med ett åtagande om att årligen lägga order på aXivite till ett värde av minst 400 000 Euro. I april 2024 kommer den spanska marknaden att vara först med att uppleva Aquileas nya formulering med aXivite. Utrullningen kommer därefter att fortsätta marknad för marknad, vilket ytterligare utökar synligheten och effekten av aXivite på kosttillskottsmarknaden.

Om phenylcapsaicin och aXivite®

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capsaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite®.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2024, kl 09:30 CET.

Back