aXichem AB (publ) publicerar en engelsk översättning av Årsredovisning 2023
June 19, 2024
aXichem AB (publ) publicerar en engelsk översättning av Årsredovisning 2023
Back

aXichem AB (publ), meddelar att bolagets Årsredovisning 2023 nu finns tillgänglig i en engelsk översättning.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024 kl. 08:00 CET.

För mer information:

Torsten Helsing, VD, aXichem AB,
Telefon: +46 706 863 355, e-post: torsten.helsing@axichem.com

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för förstärkt biotillgänglighet av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Mer information finns på www.axichem.com

Följande filer finns att ladda ned:
aXichem_AR_2023_eng_final3

Back