aXichem ser en fortsatt positiv trend för aXivite, bekräftad genom nya ordrar från Uriach och Pharmafoods
April 24, 2024
aXichem ser en fortsatt positiv trend för aXivite, bekräftad genom nya ordrar från Uriach och Pharmafoods
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, är glada över att kunna tillkännage en ny order på aXivite® inom avtalet med Uriach, det välkända och växande europeiska läkemedelsföretaget. Ordern är kopplad till produktionen av en ny melatoninformulering för Uriachs varumärke Aquilea® med aXivite®. Detta innebär att det totala ordervärdet från Uriach enligt avtalet hittills uppgår till cirka 150 000 Euro.

aXichem har också fått en order på aXivite® från sin spanska distributör Pharmafoods till ett värde av 13 700 Euro för utveckling av en ny konsumentprodukt som ska lanseras senare i år.

"Vi är nöjda med hur vårt samarbete med Uriach utvecklas och ser fram emot att se Aquilea-produkten med aXivite komma ut på marknaden. Det är också mycket uppmuntrande att se aktiviteten på den spanska marknaden och att få en ny order från Pharmafoods. Jag tror att phenylcapsaicins roll som aktiv ingrediens är betydande och att aXivites marknadspotential inom hälsa och välmående kommer att fortsätta skriva sin egen historia”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXivite®

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capsaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite®.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024, kl 10:00 CET.

Kontakt:

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back