aXichem publicerar produktspecifik webbplats för aXiphen riktad till producenter av kycklingfoder i Brasilien
June 03, 2024
aXichem publicerar produktspecifik webbplats för aXiphen riktad till producenter av kycklingfoder i Brasilien
Back

aXichem AB (publ), en innovatör inom industriella fodertillsatser, har lanserat en produktspecifik webbplats för sin salmonellahämmare, aXiphen®, inriktad på den brasilianska marknaden för fjäderfäproduktion och fjäderfäfoder. Brasilien är en av de globala marknadsledarna inom produktion och export av kycklingkött.

I december 2023 erhöll aXichem godkännande i Brasilien för företagets naturliga analoga produkt phenylkapsaicin som fodertillsats. Produkten marknadsförs under varumärket aXiphen® och godkänd som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä- och smågrisfoder.

“”Vi fortsätter våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i Brasilien tillsammans med vår partner Chr. Olesen. Vid symposiet Nucleovet i april, där aXiphen introducerades för industrin, var intresset för produkten stort och att ytterligare kunna presentera fördelarna, och vetenskapen som bevisar aXiphens potential, är naturligtvis viktigt. aXiphen kommer att presenteras på SIAVS i São Paulo, 6 – 8 augusti 2024, och då siktar vi på att ha de första produktionstesterna genomförda med ett fåtal utvalda fjäderfä- och foderproducenter. Jag är mycket nöjd med utvecklingen så här långt”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om den brasilianska marknaden för fjäderfäproduktion

Enligt "Brazil: Poultry and Products Annual" publicerad av Foreign Agricultural Service vid U.S. Department of Agriculture (13 september 2023) är Brasilien den näst största kycklingköttsproducenten i världen efter USA, och den största exportören av kycklingkött i världen. Prognoser indikerar en ökning av produktionen av kycklingkött med tre procent i slutet av 2023 för att uppgå till 14,9 miljoner ton (MMT). Produktionen förväntas öka med en procent 2024 och nå nästan 15,1 MMT. Dessa prognoser är rekord för Brasilien och baseras på kraftig efterfrågan, socioekonomisk utveckling och förbättrade produktionskostnader. Brasilien arbetar för att öppna nya marknader samt att öka produktdiversifieringen på befintliga marknader.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner

fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring. Läs mer på https://axiphen.se/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 3 juni 2024, kl 09:00 CET. 

Företagskontakt:

Torsten Helsing, VD, aXichem AB
Telefon: +46 706 863 355.
E-post: torsten.helsing@axichem.com

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back