Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till Årsstämman 2024
June 07, 2024
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till Årsstämman 2024
Back

Valberedningen, som består av Anders Månsson (LMK-bolagen) och Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

  • att advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman,
  • att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter,
  • att arvode till styrelsen utgår med sex prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med tre prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
  • att styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing Christian Månsson, Jørn H. Berthelsen och Edward van den Elsen omväljs. Gunilla Savring har avböjt omval.
  • att Michael Engström väljs till ny styrelseledamot,
  • att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
  • att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
  • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
  • att Mazars AB omväljs som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Anders Månsson (LMK-bolagen) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2025, samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

Upplysningar om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Valberedningen föreslår nyval av Michael Engström. Michael Engström, född 1963, är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens & Partners AB. Han är styrelseordförande i Clemondo Group AB (publ), Hammerglass AB, Här Malmö AB och styrelseledamot i Gullberg & Jansson AB (publ). Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och under sina 14 år utomlands, t ex Axis, Audiodev och Avery-Dennison. Han är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield.

__________________

Lund i juni 2024

aXichem AB (publ)

Valberedningen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2024, kl 10:15 CET.

Kontakt:
Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55.
E-post: torsten.helsing@axichem.se

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back