aXichem AB (publ) senarelägger publiceringen av halvårsrapport.
July 22, 2009
aXichem AB (publ) senarelägger publiceringen av halvårsrapport.
Back

aXichem AB senarelägger publicering av rapport för första halvåret 2009 från den 14 augusti 2009, som tidigare meddelats, till den 28 augusti 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta verkställande direktören Torsten Helsing på telefon 046-780 06 73.

Back