aXichem AB (publ) senarelägger publiceringen av sin rapport för första halvåret.
August 29, 2008
aXichem AB (publ) senarelägger publiceringen av sin rapport för första halvåret.
Back

aXichem AB senarelägger publicering av rapport för första halvåret från den 30 augusti 2008, som tidigare meddelats, till den 12 september 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta verkställande direktören Torsten Helsing
på telefon 046-780 06 73.

Om aXichem AB
aXichem har utvecklat och patenterat en giftfri substans kallad fenylcapsaicin som kan användas i bl.a båtfärg. Under 2008 har framsteg gjorts avseende den industriella tillverkningen av fenylcapsaicin. Fördelarna med Fenylcapsaicin är hög och jämn råvarutillgång, hög och jämn kvalitet, förutsägbart prisläge samt möjlighet att kontrollera ämnets vattenlöslighet vilket gör ämnet särskilt lämpligt som tillsats i båtbottenfärg.

Back