aXichem AB skapar förutsättningar för ökad handel i aktien 10 december 2012
December 10, 2012
aXichem AB skapar förutsättningar för ökad handel i aktien 10 december 2012
Back

aXichem AB har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Aktietorget under symbolen AXIC A.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

Åtagandet ligger inom ramen för villkor fastställda av Aktietorget för likviditetsgaranter och påbörjas från och med den 11 december 2012.

Back