aXichem ansluts till AktieTorget
January 14, 2011
aXichem ansluts till AktieTorget
Back

AktieTorget har godkänt aXichem AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag är den 7 februari 2011.

aXichem AB (publ) är ett fristående svenskt aktiebolag med säte i Lund. Företaget har en unik, patenterad miljöteknologi som på ett enkelt sätt sparar miljön för utsläpp av skadliga miljögifter. aXichem AB och dess unika know-how är ett resultat av en långvarig utvecklingsprocess, som startade i regi av aXimed AS, ett privatägt, biokemiskt företag lokaliserat till Bergen på den norska västkusten. Utgångspunkten för etableringen av aXimed var en vilja att utnyttja kunskapen om de otaliga naturliga ämnen som finns i örter för att bekämpa de många livsstilssjukdomarna i den moderna världen.

Back