aXichem ansöker om godkännande enligt Feed Additive i EU för bolagets unika djurfoderingrediens aXiphen feed
March 31, 2022
aXichem ansöker om godkännande enligt Feed Additive i EU för bolagets unika djurfoderingrediens aXiphen feed
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget ansöker om godkännande enligt Feed Additive-direktivet i EU för sin unika och innovativa foderingrediens aXiphen. Feed Additive-direktivet, som administreras av European Food Safety Autohrity (EFSA), reglerar ett gemensamt förfarande för godkännande av fodertillsatser och fastställer regler för hur dessa produkter görs tillgängliga på marknaden, med avseende på märkning och användning i Europeiska Unionen.

"I linje med vår kommunicerade plan ansöker vi nu om godkännande enligt Feed Additive hos EFSA, med målet att få ett positivt besked före årets slut. Novel Food-direktivet, som vi hittills arbetet under, har tjänat oss väl även i det tester vi gjort under den inledande fasen av etableringen av aXiphen feed, och kommer att fortsätta att göra det, men när vi nu arbetar med införsäljning av produkten i större volymer hos ledande foderproducenter krävs Feed Additive. Jag känner mig säker på att vi har data av hög kvalitet i det inlämnade materialet, vilket borde innebära att vi har en solid plattform för en bra process framåt,” säger Torsten Helsing, vd för aXichem.

Mer om aXiphen®
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

 

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022, kl. 17:35 CEST.

Back