aXichem ansöker om Novel Food-godkännande för aXiphen®feed
November 01, 2016
aXichem ansöker om Novel Food-godkännande för aXiphen®feed
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom fodertillskott för djur, påväxthämmande båtbottenfärg, samt enskilda farmaceutiska områden, har lämnat in ansökan för godkännande enligt Novel Food, för bolagets syntetiska capsaicn, aXiphen®. Ansökan har lämnats till ”Service public Federal Sante Publique, securite de la chaine alimentaire et environment” i Belgien, som är en av de myndigheter i Europa som hanterar Novel Food-ärenden.

- Vår bild är att vi har ett bra underlag och komplett ansökan, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. Nu följer vi processen och förbereder för att kunna inleda försäljning, främst inom kycklingfoder, så snart vi har ett godkännande på plats, säger Torsten Helsing.

Om Novel Food
Nya livsmedel (Novel Food (NF)) är reglerade i förordning EG nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser. Novel Food avser livsmedel och livsmedelsingredienser som vi inte funnits på marknaden, i någon större utsträckning, innan EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana livsmedel måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att livsmedlen är säkra. Mer information om hur en Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Back