aXichem ansöker om patent för användning av aXivite som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott för fysisk träning
April 25, 2023
aXichem ansöker om patent för användning av aXivite som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott för fysisk träning
Back

aXichem AB (publ), (aXichem), som utvecklar och marknadsför naturanaloga innovative ingredienser för bland annat kosttillskott, meddelar att bolaget lämnat in en patentansökan för aXivite som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott avsedda för fysisk träning. Titeln på patentet är ”Physical performance aid” och har sin bakgrund i signifikanta effektdata från framför allt den studie som beskrivs in den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln ”Effekter av olika doser av phenylcapsaicin på styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt skattning av upplevd ansträngning och återhämtning: En randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie.” som kan läsas i Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

”Marknaden för prestationshöjande produkter fortsätta att växa i takt med att en allt större grupp motionsidrottare tränar och tävlar på en hög nivå och lägger mycket tid på sin träning. Enligt en rapport från Nutrition Business Journal växte marknadssegmentet träning och viktminskning med hela 22 % under 2021. Med tanke på att vi i studien sett att högre dos av aXivite ökar prestationsförmågan med cirka 10 procent hos tränade atleter är ett patent inom denna tillämpning kommersiellt betydelsefullt,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Om phenylcapsaicin och aXivite
aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt casaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl 10:30 CET. 

Back