aXichem ansöker om patent för industriell produktionsprocess för fenylcapsaicin samt varianter av produkten
March 24, 2020
aXichem ansöker om patent för industriell produktionsprocess för fenylcapsaicin samt varianter av produkten
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan avseende den industriella produktionsprocessen för bolagets naturanaloga fenylcapsaicin. Patentet tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.

aXichem har över tid skaffat sig kunskap och erfarenhet gällande industriell produktion av fenylcapsaicin och syftet med patentet är att skydda denna specifika process.  

- Patent är ett sätt att hindra andra aktörer från att använda vår kostnadseffektiva produktionsprocess, men också det omvända, det vill säga att inte låta någon annan patentera tillverkningsprocessen. Patentetansökan är utformad så att den även ska skydda motsvarande tillverkningsprocesser för en mängd andra capsaicinderivat, det vill säga varianter av vår produkt med den karakteristiska trippelbindningen, som kan visa sig vara intressanta i framtiden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. Precis som med tidigare patent har vi valt att söka först i Norge, eftersom vi har god erfarenhet av att arbeta med såväl våra patentjurister som med myndigheterna där. Skyddet under ansökningsperioden och vid godkännande är detsamma som om vi sökt patent i Sverige, avslutar Torsten Helsing.

 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 24 mars 2020 kl 13:00 CET.

Back