aXichem: Artikel om aXiphen finns nu tillgänglig i ”Toxicology Research and Application” och på bolagets hemsida
May 17, 2018
aXichem: Artikel om aXiphen finns nu tillgänglig i ”Toxicology Research and Application” och på bolagets hemsida
Back

aXichem AB (publ),har som tidigare meddelats fått en vetenskaplig artikel godkänd för publicering i tidskriften ”Toxicology Research and Application”. Artikeln finns nu tillgänglig på tidskriftens sida http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2397847318773060samt via aXichems hemsida www.axicem.se

Artikeln redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” och författare är Torbjørn Rage Paulsen, Sebastian Stiller, Klaus Weber, Claudia Donath, Gudrun Schreib och Knut Helge Jensen.  

”Toxicology Research and Application” är en så kallad ”open access” publikation, vilket innebär att artiklarna är tillgängliga för alla, utan någon kostnad.  

Back