aXichem avser ansöka om listning av Bolagets aktie på NASDAQOMX First North
June 27, 2013
aXichem avser ansöka om listning av Bolagets aktie på NASDAQOMX First North
Back

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. Bolaget har under 2012 och första halvåret 2013 tagit betydande steg inför en kommersialisering av bolagets produkt.

Som en del i den processen avser aXichem att ansöka om en listning av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Ansökan kommer att lämnas in under sommaren 2013.

Back