aXichem bildar nytt dotterbolag för farmaceutisk användning av phenylcapsaicin
March 09, 2021
aXichem bildar nytt dotterbolag för farmaceutisk användning av phenylcapsaicin
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att ett nytt dotterbolag, Incendia Pharma AB, bildats för att hantera framtida tillämpningar av aXichems naturanaloga phenylcapsaicin inom det farmaceutiska området.

aXichem har det senaste året genomfört ett antal studier och tester på phenylcapsaicin för att ta fram data som stödjer säkerhet och effekt av produkterna aXiphen® feed och aXivite®. Båda dessa produkter är kosttillskott som främjar tarmhälsa – aXiphen® feed som ingrediens i djurfoder och aXivite® som kosttillskott för viktkontroll för människor. Inom ramen för de studier som genomförts har ny kunskap genererats, kunskap som bolaget bedömer kan tillämpas inom läkemedelsanvändning av phenylcapsaicin. aXichem bildar därför ett nytt dotterbolag för att på bästa sätt säkra immaterialrätt för tillämpningar inom läkemedelsområdet, utan att ta viktiga resurser från bolagets kärnverksamhet.

– aXichems produkt phenylcapsaicin har de senaste åren visat enastående egenskaper i flera tester inom våra fokusområden. Vi har den senaste tiden alltmer ringat in den egentliga verkningsmekanismen och bedömer detta som mycket värdefull kunskap för såväl kärnverksamheten som för eventuell läkemedelsanvändning. Syftet med bildandet av dotterbolaget Incendia Pharma AB är att kunna säkra den IP som genereras samt positionera oss inför framtida samarbeten, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Mer om phenylcapsaicin
Phenylcapsaicin är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då phenylcapsaicinär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. phenylcapsaicin har minst 98 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med phenylcapsaicin är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. Phenylcapsaicin har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 9 mars 2021 kl 08:00 CET.

Back