aXichem: Den tredje vetenskapliga artikeln publicerad avseende phenylcapsaicins banbrytande effekt på träningsprestation
August 03, 2023
aXichem: Den tredje vetenskapliga artikeln publicerad avseende phenylcapsaicins banbrytande effekt på träningsprestation
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att en ny vetenskaplig artikel publicerats som beskriver på phenylcapsaicins roll för förbättrad prestation inom sport och träning. Artikeln, som är den tredje i ordningen, publicerades i den respekterade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology, och bekräftar aXichems målmedvetna arbete inom forskning och utveckling för en djupare förståelse av effekterna av phenylcapsaicin.

Den genomförda studien undersökte effekterna av phenylcapsaicin på neuromuskulär aktivitet och styrka. Forskarna fann att phenylcapsaicin kan förbättra styrka och dämpa den mekaniska trötthet som induceras av motståndsträning.

"Denna tredje och senaste publikation befäster vårt arbete inom forskninge och utveckling och, ännu viktigare, forskningen tillför ett betydande värde till aXichems verksamhet inom kosttillskott för sport och träning. Kosttillskott får mer och mer uppmärksamhet när det gäller att nå nästa nivå inom styrketräning. Jag är glad och stolt över att aXichem kan erbjuda en ingrediens med potential att förbättra prestation och hjälpa idrottare att nå sina mål”, kommenterar Torsten Helsing, VD i aXichem.

Den publicerade artikeln beskriver effekten och potentialen hos phenylcapsaicin. De två tidigare artiklarna har publicerats i Frontiers in Physiology respektive Journal of the International Society of Sports Nutrition. Var och en av dessa studier understryker och bekräftar potentialen i phenylcapsaicin i inom området sport och träning.

Läs artikeln här: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2023.1215644/full

Om phenylcapsaicin och aXivite

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt casaicin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2023 kl 14:00 CET. 

Back