aXichem erhåller ny order avseende produktutveckling med aXivite från distributören Res Pharma i Italien
April 24, 2023
aXichem erhåller ny order avseende produktutveckling med aXivite från distributören Res Pharma i Italien
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar innovative naturanaloga ingredienser för kosttillskottsmarknaden, meddelar att bolaget har fått en ny order, avseende sin unika phenylcapsaicinprodukt aXivite®, från distributören Res Pharma i Italien. Den beställda produkten kommer att användas för utveckling av konsumentprodukter i samarbete med två olika producenter. Ordervärdet uppgår till 120 KSEK. Ordern visar att intresset för aXivite® ökar på den italienska marknaden och att ingrediensen snart kommer att ingå i två nya produktlinjer, som förväntas komma ut på marknaden under andra halvåret i år. Italien står för nästan 30% av marknadsvärdet på den europeiska marknaden för kosttillskott, enligt data från statista.com.

“Res Pharma
har proaktivt arbetat med att marknadsföra aXivite och öka marknadens medvetenhet om ingrediensens fantastiska egenskaper. Arbetet görs i nära samarbete med kunniga team inom forskning och utveckling för att säkerställa optimal produktprestanda. Den nya ordern bekräftar att Res Pharma på ett framgångsrikt sätt skapar intresse på marknaden och arbetar för att driva tillväxt för aXichems produkterbjudande, och därmed stödja våra planer och mål,” säger Lucas Altepost, VP och VP Sales & Marketing på aXichem.

 

Om phenylcapsaicin och aXivite®

aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capcaisin. Phenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2023 kl 08:30 AM CET. 

Back