aXichem erhåller order från CHR. Olesen om tio ton aXiphen[®] för leverans under årets andra kvartal
February 22, 2021
aXichem erhåller order från CHR. Olesen om tio ton aXiphen[®] för leverans under årets andra kvartal
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har fått en order från distributören CHR. Olesen om tio  ton av produkten aXiphen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern, som kommer att levereras under andra kvartalet, från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 2 miljoner SEK.

I december 2020 meddelade aXichem att bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, har utvärderats som ingrediens i kycklingfoder i 80 olika anläggningar för kycklinguppfödning i Nederländerna. Utvärderingen gjordes inom ramen för samarbetet med distributören CHR. Olesen och visade mycket positiva resultat. Ordern om tio ton är den största hittills i aXichems historia och en fortsättning på det arbeta som gjorts av CHR. Olesen i bland annat Nederländerna.

– Det här är en stor och viktig milstolpe i aXichems kommersiella etablering av aXiphen. Jag är mycket nöjd över hur samarbetet med CHR. Olesen har utvecklats och jag ser fram emot en fortsatt marknadsbearbetning i Europa, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Mer om aXiphen
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

 

Denna information är sådan som aXIchem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl 10:45 CET. 

Back