aXichem erhåller patent för aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder
October 20, 2017
aXichem erhåller patent för aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit patent avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt derivat av produkten, som tillväxtpromotor i djufoder. aXichem kommer nu att vidareföra patentet inom bolagets prioriterade marknader.

-  Detta är ett mycket viktigt patent för oss. Det förstärker våra affärsmöjligheter i ett segment där vi idag har ett stort intresse för aXiphen® och dess positiva effekter, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Patentet grundar sig i de resultat som tidigare kommunicerats och som aXichem fått bland annat genom genomförda studie på 9000 kycklingar vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och Institutionen för Biologi vid Universitetet i Bergen, avseende aXiphen®feed i kycklingfoder. Djuren i de grupper som fått 10 till 20 mg aXiphen®feed per kg foder var i genomsnitt ca 150 g, eller ca 9 %, tyngre än kycklingarna i kontrollgruppen, d v s kycklingar som inte fått aXiphen®feed i fodret. Resultaten har senare också bekräftats av industriella användare.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl 14:00

Back