aXichem erhåller patent för phenylcapsaicin för användning vid behandling av ideopatisk lungfibros
October 27, 2022
aXichem erhåller patent för phenylcapsaicin för användning vid behandling av ideopatisk lungfibros
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier meddelar att bolaget har erhållit patentskydd för bolagets unika produkt, phenylcapsaicin, för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).

- Det här är ett strategiskt intressant patent för aXichem och det förstärker på ett utmärkt sätt patentportföljen inom ett område där behovet av effektiv behandling är stort. Min förhoppning är att det här patentet i framtiden ska få en kommersiell betydelse för bolaget och att phenylcapsaicin, med sina unika egenskaper, ska kunna bidra till effektivare behandlingen av en svår sjukdom, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

Om IPF
Idiopatisk lungfibros (IPF) är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av progressiv fibros (ärrbildning) i lungorna, vilket innebär att symtomen förvärras med tiden. Sjukdomsbilden innebär ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andfåddhet. 
Bakgrunden är i huvudsak okänd, men till exempel rökning, virusinfektioner och mag/tarm-relaterade problem som gastroesofageal reflux har möjliga orsakssamband. Det finns idag inte någon botande behandling för idiopatisk lungfibros. Behandlingen består i allmänhet av rehabiliteringsprogram och bromsmediciner.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 oktober 2022 kl 15:00 CET. 

Back