aXichem får bidrag från Vinnova för utvecklingsprojekt avseende minskad salmonella vid kycklinguppfödning
December 15, 2015
aXichem får bidrag från Vinnova för utvecklingsprojekt avseende minskad salmonella vid kycklinguppfödning
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden,har för sitt projekt med att minska salmonellaförekomsten vid kycklinguppfödning uppmärksammats med en så kallad ”seal of excellence” från EU:s utvecklingsprogram Horizon 2020 och har genom detta fått ett bidrag om 500 000 SEK från svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

”Detta är en viktig bekräftelse på att det vi arbetar med är ett relevant och angeläget projekt med stor potential. Vi har hittills inte haft förmånen att kunna finansiera vårt utvecklingsarbete med den här typen av offentligt stöd. Den rating vi har fått inom Horizon 2020 inspirerar dock till att gå vidare med fler ansökningar. Nu har vi en etablerad en process för detta och ser att det finns stora möjligheter att få ytterligare anslag framöver.” säger Johan Arvidsson VD för aXichem.

aXichem ansökte om bidrag via Horizon 2020 SMEinst-fas 1, inom området ”Resource-efficient eco-innovative food production and processing”. Projektet tilldelades inga medel inom SMEinst-fas 1, men bedömdes så intressant och väldefinierat att det tilldelades ett så kallat ”Seal of excellence” och rekommenderades vidare för annan finansiering. Resultatet blev alltså ett bidrag om 500 000 SEK. 

Back