aXichem får ny order på aXivite från sin amerikanska distributör Berg Nutrition
November 23, 2021
aXichem får ny order på aXivite från sin amerikanska distributör Berg Nutrition
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikaliermeddelar att bolaget har fått en order från Berg Nutrition på 300 kilo aXivite. Berg Nutrition marknadsför och distribuerar aXichems unika syntetiska capsaicinprodukt, aXivite, på den amerikanska marknaden. Berg Nutritions kunder består av innovativa leverantörer av bland annat kosttillskott för sport, fitness, pre-workout och viktkontroll. 

”Berg Nutrition ser ett stort intresse för aXivite från flera av sina kunder. Många vill inkludera aXivite i en befintlig formulering eller utveckla nya konsumentprodukter baserade på vår unika naturanaloga ingrediens. Berg introducerade nyligen Glaxon och Slyce V2 som är ett bra exempel på hur företaget arbetar tillsammans med en kund för att skapa en innovativ produkt med en specifik profil. Jag är mycket glad över den utveckling vi nu upplever med aXivite och över utvecklingen av vårt samarbete med Berg Nutrition.”, säger Lucas Altepost, Vice President och VP Sales & Marketing på aXichem. 

Den nordamerikanska marknaden för kosttillskott avsedda för sport och träning förväntas växa med i genomsnitt drygt 6% under perioden 2021-2026 enligt MordorIntelligence.com. Det som driver tillväxten är en ökad medvetenhet om hälsa och hälsosam livsstil, men också att det öppnas fler träningscentra och att kunskapen hos konsumenterna om kosttillskott blivit större.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl 08:30 CET.

Back