aXichem får ytterligare aXivite-order för produktutveckling
March 16, 2022
aXichem får ytterligare aXivite-order för produktutveckling
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har fått ytterligare en order avseende aXivite från sin distributör i Polen, Bart Spólka Sp.k. (BART). Som bolaget tidigare meddelat har BART varit mycket aktiva sedan distributörsavtalet tecknades i oktober 2021. Det sammanlagda värdet för BARTs beställningar under inledningen av 2022 uppgår till cirka 500 000 SEK.

”Det är väldigt glädjande att se den här aktiviteten. Våra marginaler i marknadssegmentet kosttillskott är mycket bra, så även till synes små volymer påverkar vårt kassaflöde positivt. Vi har lyckats bygga upp ett starkt distributörsnätverk för aXivite och det pågår utveckling av slutprodukter på flera håll,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Då produkten är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 klockan 08:30 CET. 

Back