aXichem fördjupar samarbetet med europeisk foderproducent efter positivt testresultat
May 18, 2017
aXichem fördjupar samarbetet med europeisk foderproducent efter positivt testresultat
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier kommer att fördjupa samarbetet med en av de europeiska foderproducenter som under förra året beställde aXiphen®feed för test i kommersiell kycklinguppfödning. Foderproducenten har fått mycket positiv återkoppling från den kycklinguppfödare i Belgien som testat att utfodra kycklingarna med foder innehållande aXiphen®feed, framför allt gällande djurens tillväxt.

- De tester som foderproducenten genomfört med aXiphen och andra tillväxtpromotorer är nu avslutade. Det preliminära resultatet ser mycket bra ut, med god tillväxt hos djuren, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  Testerna har också gett oss värdefull kunskap om praktisk hantering i foderindustrin och vi kommer nu att använda denna till att ytterligare anpassa de tekniska egenskaperna på vår premix, säger Torsten Helsing.

Samtliga data som genererats i testet ska nu granskas och planering pågår för ytterliga gemensamma tester. I juli av förra året meddelade bolaget att kycklingfoder med aXiphen levererats till två europeiska kycklingproducenter som beställt sammanlagt 240 ton foder, vilket innebar 240 kg aXiphen®feed, för att använda i kommersiella uppfödning.  Beställningarna syftade till att utvärdera produkten och innebar inga intäkter för bolaget.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 09:30.

Back