aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
February 12, 2019
aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer
Back

aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Technical Officer. 

-  Vi är mycket glada över att välkomna Erik Lager som CTO till vårt team. Erik har lång erfarenhet från kemiindustin när det gäller avancerad forskning och produktutveckling. Han har också gedigna kunskaper i hur man bygger upp effektiva, väl fungerande produktionsprocesser. aXichem är på väg in i en kommersiell fas och Eriks kunskaper kommer att vara mycket värdefulla för att vi på bästa sätt ska kunna möta kundernas krav på leverans och kvalité, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Erik Lager har en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds Universitet och kommer närmast från en tjänst som CTO på Nexam Chemical Holding. Han tillträder sin tjänst hos aXichem den 1 april 2019 och kommer från och med då också att ingå i bolagets ledningsgrupp.  

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 08:30 CET. 

Back