aXichem förväntar ökad försäljning av aXivite inom kosttillskott i USA och EU under kommande tolv månader
February 07, 2023
aXichem förväntar ökad försäljning av aXivite inom kosttillskott i USA och EU under kommande tolv månader
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att man förväntar en betydligt ökad försäljning de kommande tolv månaderna av bolagets naturanaloga produkt fenylcapsaicin inom området kosttillskott och nutraceuticals, där produkten marknadsförs under varumärket aXivite®. Under de senaste två åren har aXichem byggt upp att nätverk av distributörer i Europa och USA och genomfört studier som bekräftat aXivites positiva effekt när det gäller viktkontroll och fysisk träning. Data har presenterats i white papers och artiklar, vilka fått ett gott mottagande bland producenter av kosttillskott och ökat intresset för aXivite. I USA har produkter med aXivite som en aktiv ingrediens har lanserats hos ledande återförsäljare som GNC (General Nutrition Corporation) och Amazon. Bolaget bedömer därför att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter om cirka 20-25 MSEK under de kommande tolv månaderna.

”aXivite marknadsförs och säljs av ett mycket professionellt nätverk av distributörer i USA och Europa. Vi har byggt upp marknaden för denna helt nya produkt och hittills sett en successivt ökande försäljning. aXichem har idag råvara för att leverera till den efterfrågan vi ser och det ska bli mycket spännande att arbeta vidare tillsammans med våra distributörer och fortsätta bygga upp marknaden för vår unika produkt,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Om fenylcapsaicin och aXivite
aXichems egenutvecklade molekyl, fenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, och som i ett flertal studier visat sig ha samma hälsofrämjande egenskaper, samt en del unika fördelar, som naturligt capcaisin. Fenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU och GRAS Food i USA och marknadsförs för kosttillskott och funktionella livsmedel under varumärket aXivite.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl 08:45 CET. 

Back