aXichem genomför sammanläggning av aktier med 1:4
June 12, 2013
aXichem genomför sammanläggning av aktier med 1:4
Back

Styrelsen i aXichem har den 11 juni, i enlighet med årsstämmans beslut, beslutat om en sammanläggning av bolagets aktier skall genomföras med (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. 

Bolaget kommer att offentliggöra en tidplan inom kort.

aXichem AB (publ)
Styrelsen

   
För ytterligare information:
Kontaktperson: VD Torsten Helsing, telefon 046 780 06 73.

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Postadress: Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Norge Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se


Back