aXichem genomför sammanläggning av aktier med 1:4
June 12, 2013
aXichem genomför sammanläggning av aktier med 1:4
Back

Styrelsen i aXichem har den 11 juni, i enlighet med årsstämmans beslut, beslutat om en sammanläggning av bolagets aktier skall genomföras med (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Bolaget kommer att offentliggöra en tidplan inom kort.

Back