aXichem godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör bolagsbeskrivning
November 21, 2013
aXichem godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör bolagsbeskrivning
Back

aXichem AB (publ) (nedan ”aXichem” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North. Sista dag för handel på Aktie Torget är den 26 november 2013 och första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 27 november 2013.

aXichem kommer forsatt att handlas under kortnamnet AXIC A med nuvarande ISIN-kod SE00052500719. Erik Penser Bankaktiebolag kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av NASDAQ OMX First North, vilken från och med idag finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.axichem.se .

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden.

aXichem genomgår nu en omställning från utvecklingsbolag till produktbolag. Bolaget har tidigare informerat om en nyemission som ska genomföras under december 2013. Emissionen tillför det kapital som krävs för att etablera en framtidsinriktad organisation som ska möjliggöra en global marknadsföring av Fenylcapsaicin.

aXichem AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
VD Torsten Helsing
Telefon: 046 780 06 73

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg,
skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Back