aXichem har ansökt om patent på aXiphen®feed som tillskott i kycklingfoder
November 18, 2015
aXichem har ansökt om patent på aXiphen®feed som tillskott i kycklingfoder
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt i kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella.

- Vi fortsätter att bygga vår patentportfölj inom de tillämpningsområden som vi ser är kommersiellt intressanta för aXichem. Salmonella är ett stort problem för kycklinguppfödare och studier pekar på att aXiphen®feed har en förebyggande effekt, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Back