aXichem har lämnat in svar på erhållna frågor från EFSA avseende bolagets Feed Additive-ansökan
March 20, 2023
aXichem har lämnat in svar på erhållna frågor från EFSA avseende bolagets Feed Additive-ansökan
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget tagit ytterligare ett steg i processen för Feed Additive-godkännande i EU för sin innovativa produkt phenylcapsaicin som foderingrediens, under varumärket aXiphen®. Svaren på de frågor som aXichem mottog i slutet av december 2022, från European Food Safety Authority (EFSA), är nu inlämnade.

”EFSA har nu fått våra svar, men det kan dröja någon tid innan EFSA registrerar vår inlämning och uppdaterar status för vår ansökan på sin hemsida. När inlämningen registrerats hävs det som kallas för ”clockstop”, det vill säga pausen i den utsatta tid om totalt sex månader som EFSA har på sig att behandla den här typen av ansökan. EFSAs granskningsprocess kommer nu att löpa vidare och det återstår ca tre månader till slutdatumet för EFSAs utlåtande,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

”Vi ser att tidpunkten för lansering av vår produkt ligger väl i fas med de diskussioner som förs om hur livsmedelsproducenter ska kunna minska användningen av antibiotika och därmed även minska risken för en mer utbredd antibiotikaresistens. Det finns en stor potential i vår produkt och aXichem bedömer därför att en försäljning om cirka 60–80 MSEK är möjlig under de under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien,” säger Lucas Altepost, VP Sales & Marketing i aXichem.

Marknaden för kycklingfoder i EU

Enligt en rapport, ”Europe Poultry Feed Market – Growth, Trends, Covid-19 impact and forecast 2023 – 2028”, publicerad av Morder Intelligence och baserad på uppgifter från bland andra European Feed Manufacturers Federation (FEFAC), värderas marknaden för fjäderfäfoder i Europa till cirka 30 miljarder Euro. Marknaden bedöms visa en årligt tillväxt på cirka 4%.

Om phenylcapsaicin

Hälsofördelarna med chili, med dess aktiva ingrediens capsaicin, har varit kända i århundraden. Men chili är också känd för att vara ”het” och inte så lätt att konsumera. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammanlänkad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hetta kraftigt reduceras. aXichems strategi är att etablera phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen®, inom djurfoder, och aXivite®, för kosttillskott. aXivite är godkänt för användning i livsmedel i EU och i USA.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023, kl. 10:30 CEST.

Back