aXichem ingår avtal med två Nordamerikanska bolag avseende utveckling av giftfri båtfärg.
November 30, 2010
aXichem ingår avtal med två Nordamerikanska bolag avseende utveckling av giftfri båtfärg.
Back

aXichems vars affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till antifoulingingredienser har idag tecknat avtal med två Nordamerikanska bolag. Antifoulingingredienser används för att förhindra påväxt av levandeorganismer på båtbottnar och är en ingrediens i båtbottenfärg.

De två amerikanska bolagen är partnerföretag med aXichem och det finns en etablerad och långvarig relation mellan bolagen. Ett av bolagen är ett relativt litet innovationsföretag med stark teknisk och vetenskaplig kunskap, medan det andra är ett tillverkande företag som specialiserat sig på behandling av fluoropolymer-beläggningar. De bägge bolagen deltar i processen med att utveckla nya marina båtbottenfärger med aXichems antifoulingingredienser.

aXichem tar genom avtalet ett första steg mot kommersialisering av Fenylcapsaicin på den Nordamerikanska marknaden. Samarbetet ska leda till att en färdig produkt för den amerikanska marknaden. De första testresultaten beräknas vara färdiga under våren 2011 och ambitionen är en färdig produkt för den amerikanska marknaden under 2012.

För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem

E-post: torsten@axichem.se

aXichem AB • Vikingagatan 39 B • 216 18 Limhamn Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Back