aXichem ingår nytt produktionssamarbete och säkerställer ytterligare kapacitet för kommande volymförsäljning av aXiphen till fodermarkanden
February 07, 2023
aXichem ingår nytt produktionssamarbete och säkerställer ytterligare kapacitet för kommande volymförsäljning av aXiphen till fodermarkanden
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget ingått ett produktionssamarbete med den svenska enheten hos en etablerad, större tillverkare av kemiska substanser. Samarbetet avser tillverkning av aXichems råvara fenylcapsaicin. Med det nya produktionssamarbetet säkerställer bolaget ytterligare kapacitet för den planerade efterfrågan på aXichems produkt för fjäderfäfoder, som bedöms komma att ta fart i samband med ett Feed Additive-godkännde från European Food Safety Authority (EFSA) samt motsvarande godkännande i Brasilien.

”Tillsammans med vår distributör Chr.Olesen arbetar vi nu med förberedande lansering av aXiphen i Europa och Brasilien. Vi har löpande dialog med ett antal producenter av fjäderfäfoder och intresset för produkten är fortsatt stort. aXichem bedömer därför att en försäljning om cirka 60–80 MSEK är möjlig under de under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Enligt en ny rapport, ”Europe Poultry Feed Market – Growth, Trends, Covid-19 impact and forecast 2023 – 2028”, publicerad av Morder Intelligence och baserad på uppgifter från bland andra European Feed Manufacturers Federation (FEFAC) värderas marknaden för fjäderfäfoder i Europa till cirka 30 miljarder Euro. Marknaden bedöms visa en årligt tillväxt på cirka 4%.

Om fenylkapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili, med dess aktiva ingrediens capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, fenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. I en studie avseende förekomst av salmonella på golvet i produktionsanläggningar för kycklinguppfödning, gavs djuren en tillsats av 15 ppm fenylkapsaicin i fodret. Studien genomfördes i ett fullskaligt försök med kommersiell broilerproduktion under jordbruksförhållanden. Studien omfattade 18 anläggningar för uppfödning med 57 djurstallar och 1 659 540 kycklingar. Studiens slutsats var att 15 ppm fenylkapsaicin i fåglarnas foder minskade förekomsten av salmonella statistiskt signifikant. Minskningen gällde såväl antalet anläggningar och som antalet djurstallar. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade att effektiviteten i uppfödningen ökade med 14% jämfört med vid traditionell utfodring.  

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl 08:30 AM CET. 

Back