aXichem inleder samarbete med Erbo Spraytec avseende produktion av aXiphen® för food och feed
August 20, 2018
aXichem inleder samarbete med Erbo Spraytec avseende produktion av aXiphen® för food och feed
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec, ett bolag i ERBO-group. Samarbetet avser produktion och logistik av bolagets produkt aXiphen® och innebär att Erbo Spraytec producerar en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, för vidare leverans till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Utöver produktion kommer Erbo Srpaytech att ansvara för paketering och skeppning av aXichems produkter. 

-  Erbo Spraytec är en väldigt bra samarbetspartner. Vi får tillgång till produktionskapacitet av högsta kvalitet och de resurser för logistik som vi kommer att behöva framöver. Därtill får vi också en partner med resurser för forsknings- och utvecklingsverksamhet och alltså kan bidra med specialistkompetens, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Om Erbo Spraytec

Erbo Spraytec AG, del av ERBO-group, och är ett familjeföretag, grundat 1912 med cirka 300 anställda. Sedan 1972 utvecklar och producerar Erbo Spraytec produkter i pulverform för leverans till kunder över hela världen inom livsmedels-, djurfoder- samt kemikalieindustrin. Erbo Spraytec har två produktionsanläggningar försedda med den senaste teknologin för multiprocessortillverkning med fluidiserade bäddar. Tekniken används t ex vid granulering för att får partiklar av ett ämne att anta en viss form. Läs mer om Erbo Spraytec

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl 09:00

Back