aXichem: Manakin Ltd säljer en mindre aktiepost i aXichem AB
June 28, 2019
aXichem: Manakin Ltd säljer en mindre aktiepost i aXichem AB
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att en av huvudägarna, Manakin Ltd, som bland annat ägs av Torsten Helsing, VD i aXichem, har sålt 35 000 aktier i aXichem, till en kurs av 72 kronor per aktie, i en transaktion utanför börsen. Försäljningen sker till en befintlig, långsiktig ägare i aXichem. De sålda aktierna motsvarar 1,8 % av Manakins innehav i aXichem. Efter genomförd försäljningen uppgår Manakins aktieinnehav i aXichem till 1 880 391 aktier. 

-   Manakin är en långsiktigt ägare i aXichem och ingen ytterligare avyttring av aktier i bolaget planeras, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl 11:20 CET.  

Back