aXichem noteras på Aktietorget med första handelsdag 4 februari.
January 14, 2011
aXichem noteras på Aktietorget med första handelsdag 4 februari.
Back

aXichem AB (publ) har ansökt om avnotering av bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Sista handelsdag är föreslagen till 4 februari 2011.

Bolagets aktie kommer från och med 7 februari att noteras på Aktietorget.

För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem
E-post: torsten@axichem.se

  

aXichems aff ärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt gift fri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Vikingagatan 39 B • 216 18 Limhamn Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Back