aXichem och Iovate tecknar leverans- och forskningsavtal avseende kosttillskott för USA och Kanada, för utveckling av nya produkter innehållande aXivite
June 16, 2022
aXichem och Iovate tecknar leverans- och forskningsavtal avseende kosttillskott för USA och Kanada, för utveckling av nya produkter innehållande aXivite
Back

aXichem AB (publ) (“aXichem”), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat ett leverans- och forskningsavtal med Iovate Health Sciences International Inc. (“Iovate”), ett innovativt företag inom kosttillskott för sport och hälsa. Enligt villkoren i avtalet kommer aXichem och Iovate att samarbeta inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXichems capsaicinanalogprodukt, aXivite. aXivite kommer att användas under olika varumärken i Iovates portfölj. aXichem uppskattar det kommersiella värdet av avtalet med Iovate till cirka 5 miljoner US dollar fördelat över de kommande tre åren.

– Jag är mer än nöjd med att vi har flyttat vårt samarbete med Iovate till nästa nivå och ingått detta spännande nya leverans- och forskningsavtal. Iovate är en av världsledarna inom näring och kosttillskott. Att lägga aXivites utmärkta egenskaper och kvaliteter i händerna Iovates innovativa team har hittills visat sig vara en positiv upplevelse. Jag är övertygad om att vi snart kommer att se de kommersiella resultaten av detta mycket professionella forsknings- och utvecklingsarbete, säger Lucas Altepost, Vice President och Chef Marknad och Försäljning på aXichem.

– Jag är glad över att kunna fortsätta detta fruktbara samarbete med aXichem. aXivite, som är en analog till capsaicin, har egenskaper som har potential att tillföra stort värde i vårt utbud av produkter för viktkontroll respektive sport och träning, säger Raza Bashir, Vice President, Scientific Affairs, Innovation & Procurement på Iovate.

I juni 2021 rapporterade aXichem om resultaten av en randomiserad, dubbelblindad, klinisk studie av manliga och kvinnliga testpersoner som genomfördes vid ett forskningscenter i Ohio, USA, på aXichems fenylkapsaicinprodukt aXivite. Studien visade att en låg dos av aXivite har en signifikant effekt på en minskning av % kroppsfett. Lovande resultat visades också i viktiga blodbiomarkörer relaterade till allmän tarmhälsa. Studien genomfördes för att beskriva effekten av fenylkapsaicin på viktminskning och kroppssammansättning.

Enligt marketresearch.com växte värdet på den amerikanska viktminskningsmarknaden med cirka 24 % till 72,6 miljarder dollar 2021, efter att ha minskat under pandemin 2020. Marknaden förutspås växa med 3,6 % i år, till 75 miljarder dollar.

Om Iovate Health Science International Inc.
Iovate, som grundades 1995 har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada, är en av väldens ledande leverantörer av produkter för viktminskning. Iovate har en stor portfölj innovativa, effektiva kosttillskott och näringspreparat, med mycket hög kvalitet, avsedda att användas bland annat vid träning. Produkterna säljs via återförsäljare i USA samt på gym, träningsanläggningar och bland annat på GNC, the Vitamin Shoppe, Bodybuilding.com, Walmart, Target, Walgreen's, Sam's Club, Amazon.com. Iovates internationella distributionsnät täcker mer än 130 länder. Bland Iovates produkter finns några av marknadens mest framgångsrika varumärken, så som MuscleTech®, Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and Hydroxycut™, den sistnämnda är USA-marknadens ledande varumärke när det gäller kosttillskott för viktminskning.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022, kl. 11:30 CEST.

Back