aXichem och kanadensiska Iovate tecknar avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning
February 25, 2019
aXichem och kanadensiska Iovate tecknar avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent (LOI)) med kanadensiska Iovate Health Sciences International Inc. (Iovate). Syftet med avsiktsförklaringen är att bolagen ska ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. Inom ramen för det kommande avtalet avser aXichem även upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden.   

Iovate, som grundades 1995 har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada, är en av väldens ledande leverantörer av produkter för viktminskning. Iovate har en stor portfölj innovativa, effektiva kosttillskott och näringspreparat, med mycket hög kvalitet, avsedda att användas bland annat vid träning. Produkterna säljs via återförsäljare i USA samt på gym, träningsanläggningar och bland annat på GNC, the Vitamin Shoppe, Bodybuilding.com, Walmart, Target, Walgreen's, Sam's Club, Amazon.com. Iovates internationella distributionsnät täcker mer än130 länder. Bland Iovates produkter finns några av marknadens mest framgångsrika varumärken, så som MuscleTech®, Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and Hydroxycut™, den sistnämnda är USA-marknadens ledande varumärke när det gäller kosttillskott för viktminskning.

-   Jag är mycket nöjd med att ha ingått detta LOI med Iovate och ser fram emot att samarbeta med en av världsledarna inom kosttillskott – och framför allt kosttillskott för viktminskning, som ju är den tillämpning som vi menar bör passa väldigt bra för aXivite. Inom ramen för det LOI som vi nu tecknat kommer vi att tillsammans utveckla och kommersialisera en produkt för viktminskning avsedd för den amerikanska marknaden. LOI:t är giltigt till och med 1 januari 2021, men båda parter är angelägna om att komma igång med arbetet och utnyttja den potential som vi och Iovate ser i aXivite, säger Lucas Altepost, vice VD i aXichem. 

-   Vi ser fram emot samarbetet med aXichem och mot att föra ut den här nya ingrediensen på marknaden. Målet är att addera ytterligare ett starkt varumärke till vår redan starka produktportfölj och att hjälpa människor att nå sina viktminskningsmål. Eftersom aXivite är en naturanalog capsaicin har den egenskaper som vi bedömer ger den potential att addera betydande värden till vår produktlinje avsedd för viktkontroll, säger Raza Bashir, Vice President, Scientific Affairs, Innovation & Procurement, Iovate.   

USA-marknaden för viktminskningspreparat uppgick år 2017 till 66 miljarder USD enligt ResearchAndMarkets.com. Den globala marknaden för ”Weight Management” beräknas uppgå till mer än 442 miljarder USD år 2025, med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8,2% under perioden enligt marketwatch.com

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl 08:45 CET. 

Back