aXichem och LIFEPro Nutrition genomför studie vid University of Pablo Olavide – High Performance Centre, för att utvärdera aXivites effekt på fysisk prestation hos elitidrottare
May 16, 2022
aXichem och LIFEPro Nutrition genomför studie vid University of Pablo Olavide – High Performance Centre, för att utvärdera aXivites effekt på fysisk prestation hos elitidrottare
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att aXivite®, bolagets capsaicinprodukt för marknadssegmentet kosttillskott, kommer att utvärderas i en studie med elitidrottare, för att kartlägga vilken effekt fenylcapsaicin ger vid fysisk prestation. Studien kommer att ske i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och genomföras vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED), som är ett av de mest välrenommerade universiteten i världen inom området styrketräning.

”aXivite får just nu mycket positiv uppmärksamhet och vi får allt fler order för produktutveckling från våra distributörer. Studien med LIFEPro Nutrition och målet att, för första gången, kartlägga hur capsaicin och capsaicin-analoger påverkar olika processer vid träning, så som biokemiska metaboliska reaktioner och muskelskador, passar mycket väl in i vår kommersiella plan för aXivite. Tillsammans med LIFEPro, och ett team av mycket skickliga och professionella forskare och idrottare, ser jag fram emot resultatet från studien. Jag bedömer att aXivite har en stor potential inom sportsegmentet, säger Lucas Altepost, VP, chef marknad och försäljning på aXichem.

Om studien
Orala capsaicinoider och capsinoid-tillskott har tidigare utvärderats och visat en rimlig effekt på den fysiska prestationen. Syftet var då att utforska effekterna av capsaicinoider och capsinoider på styrketräning och högintensiv intervallträning (HIIT). Eftersom aXichems fenylkapsaicin har högre biotillgängligt än naturligt capsaicin, har studien inom aXichems samarbete med LIFEPro och Indiex designats som en tregrenad randomiserad dubbelblind kontrollerad studie. I studien kommer biokemiska parametrar relaterade till muskelskador, metabolisk respons och kroppens muskelsignaler (myolektriska variabler) att mätas. Resultaten för idrottsprestation kommer att vara relaterade till några av de mest validerade testerna, väl beprövade i den här typen av studier. De som deltar i studien är 30 friska, vältränade manliga idrottare, med tidigare erfarenhet från testsituationer. Studien genomförs på Universidad Pablo Olavide (UPO), Sevilla, Spanien, i samarbete med forskare vid universitetet i Valencia, Madrid Autonomous University och National School of Strength and Physical Conditioning (ENFAF).

Förväntad studiestart är tredje kvartalet 2022 och med avslut under året.

Indiex Sport Nutrition är en av Spaniens ledande tillverkare och leverantörer av kosttillskott, med särskild inriktning på sport och träning. Indiex arbetar med direktförsäljning till konsumenter såväl som till återförsäljare, med välkända varumärken, så som LIFEPro i sin produktportfölj.

Mer om aXivite®
aXivite är en naturanalog produkt utvecklad för att ingå som ingrediens i olika typer av kosttillskott och hälsofrämjande produkter. aXivite är en anpassad version av aXichems syntetiskt framställda och patenterade capsaicin, aXiphen. Eftersom produkten är syntetiskt framställd har den en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 08:40 AM CET. 

Back